Sidebar

🇬🇧/🇺🇸 Srčastolistna mračica (Globularia cordifolia)

Galerija slovenskih rož » Mračičevke (Globulariaceae) » Mračica (Globularia) » Srčastolistna mračica

Botanična družina
Mračičevke (Globulariaceae)
Botanični rod
Mračica (Globularia)
Cveti
Od maja do julija

Modra glavičasta socvetja srčastolistne mračice boste od maja do julija opazili med skalovjem in v skalnih razpokah, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije, pa tudi tu in tam v Posavskem hribovju.

Od navadne mračice, njene bolj razširjene sorodnice, boste srčastolistno hitro ločili po golem steblu, od precej bolj redke golostebelne pa po pritličnih listih – ti so pri srčastolistni mračici majhni, pri golostebelni pa veliki, na koncu zaokroženi.

Več fotografij